Aktualności

01

Kiedy od wynajmu auta za granicą trzeba zapłacić podatek u źródła

Zryczałtowany podatek powinien być przez płatnika pobierany także wówczas, gdy zagraniczny kontrahent uzyskuje dochody z działań podejmowanych co prawda poza granicami Polski, lecz na rzecz krajowej firmy - pisze Hubert Jaroś, starszy konsultant w Thedy & Partners na łamach Rzeczpospolitej.

Zagadnienie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła (ang. withholding tax, w skrócie WHT) od transakcji dotyczących wynajmu samochodów (i innych pojazdów mechanicznych) za granicą, z racji skomplikowanych regulacji, jest problemem, z którym od lat zmagają się polscy przedsiębiorcy. Problem ten jest poważny, gdyż to na polskich podmiotach wypłacających należności za granicę, jako na płatnikach podatku u źródła, ciąży ryzyko zakwestionowania ich rozliczeń i powstania u nich zaległości podatkowych.

Zgodnie z ustawą o CIT podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów osiąganych na jej terytorium. W praktyce, pobór podatku od podatnika zagranicznego może w takiej sytuacji nastąpić w ten sposób, że to polski podmiot, który wypłaca należności na rzecz zagranicznego kontrahenta, jest zobowiązany, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty, czyli tzw. podatek u źródła.

Określenie katalogu dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, które mają podlegać podatkowi u źródła, budzi w praktyce wiele wątpliwości. Z tego powodu polski ustawodawca wprowadził regulacje, które doprecyzowują, że za dochody (przychody) osiągane w Polsce przez podmioty zagraniczne, uważa się m.in. dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Polski czy położonej w Polsce nieruchomości. Dodatkowo, za dochody (przychody) osiągane w Polsce przez nierezydentów uważa się dochody (przychody) z tytułu należności wypłacanych przez polskie podmioty, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i faktycznego wykonania świadczenia. Obowiązek pobrania podatku u źródła dotyczy natomiast pewnych, ściśle wymienionych w przepisach źródeł dochodów (przychodów).

Cały artykuł w Rzeczpospolitej z 24 lutego 2020 r., str.: D4-D5

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN