Aktualności

01

Jak ustalić wartość majątku spółki przy łączeniu

Przez ustaloną na dzień łączenia wartość majątku sp. z o.o. otrzymanego przez spółkę przejmującą należy rozumieć wartość rynkową ustaloną z zastosowaniem właściwej metody wyceny, dla celów której majątek powinien być rozumiany jako zbiór aktywów i pasywów – wynika z interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-3.4010.287.2021.1.JKU.

– To kolejna już interpretacja, która potwierdza, że przy wycenie majątku przejmowanej spółki znaczenie mają nie tylko jej aktywa, ale także pasywa. Dlaczego? Wszelkie zobowiązania są bowiem obciążeniem ekonomicznym, co przekłada się na obniżenie wartość majątku przejmowanej spółki. Organy podatkowe w wydanych interpretacjach wskazują, że w przypadku przejęcia dochodzi do swego rodzaju wymiany, w efekcie której majątek posiadany przez spółkę przejmowaną zostaje przeniesiony w zamian za udziały dla wspólników tej spółki. To oznacza, że „ceną objęcia” udziałów jest równowartość majątku spółki przejętej przekazanego spółce przejmującej. Tak właśnie należy rozumieć definicję wartości emisyjnej udziałów – zauważa Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Podobne podejście do wyceny wartości majątku przy łączeniu przedsiębiorstw można także znaleźć w orzecznictwie sądów administracyjnych.

– Warto o wspomnianych zasadach pamiętać, zwłaszcza teraz, gdy skutkiem postcovidowej rzeczywistości mogą być częstsze podziały bądź łączenia przedsiębiorstw – dodaje Łukasz Kupryjańczyk.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN