Aktualności

01

Część podmiotów nie sporządzi dokumentacji lokalnej

Resort finansów zdecydował się na poszerzenie listy zwolnień z obowiązku przygotowywania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zmiany w tym zakresie zostały zawarte w Polskim Ładzie.

Nowelizacja przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu została już zaakceptowana przez rząd i znajduje się w Sejmie (druk nr 1532). Na ostatniej prostej MF do projektu noweli wprowadziło zmiany. Część z nich objęła ceny transferowe.

– Zgodnie z najnowszą propozycją MF ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych zwolnione będą transakcje między podmiotami powiązanymi położonymi w Polsce i zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce. Warunek? Przychody i koszty z transakcji kontrolowanej muszą podatkowo być rozliczone w Polsce – tłumaczy Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Lokalna dokumentacja nie będzie potrzebna również wtedy, gdy przedsiębiorcy będą dysponować porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnym. Podobnie zwolnienie z przygotowania dokumentacji lokalnej będzie mieć zastosowanie do transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN