Aktualności

01

Inwestor zyska pewność podatkową przez umowę z MF

Przedsiębiorcy, zwłaszcza zagraniczni, którzy będą chcieli otworzyć biznes w Polsce będą mieli możliwość podpisania z Ministerstwem Finansów porozumienia inwestycyjnego. Ma to być gwarancja stosowania przepisów podatkowych w planowanym biznesie.

– Instytucję porozumienia inwestycyjnego przewiduje projekt nowelizacji przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy w tym obszarze od przyszłego roku miałyby się znaleźć w Ordynacji podatkowej. To zupełnie nowa forma w krajowym porządku prawnym – zauważa Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Nową umowę z ministrem będą mogli podpisać przedsiębiorcy, którzy zainwestują minimum 100 mln zł, a od 2025 roku 50 mln zł. W dokumencie tym zostaną określone skutki we wszystkich podatkach dla planowanej działalności inwestora w Polsce.

– Obecnie, jeśli przedsiębiorca chce się upewnić co do poprawności swoich rozliczeń ze skarbówką musi wystąpić do kilku różnych urzędów o wydanie kilku dokumentów. Przykładowo może wystąpić o: interpretację – do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wiążącą informację akcyzową – do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, opinię zabezpieczającą – do Szefa KAS. Porozumienie inwestycyjne będzie ekwiwalentem wszystkich tych aktów administracyjnych – wyjaśnia Michał Nielepkowicz.

Aby porozumienie otrzymać, inwestor, bądź inwestorzy będą musieli wystąpić z wnioskiem i go opłacić. Opłata wstępna wyniesie 50 tys. zł (będzie zwracana po zawarciu porozumienia) i opłata główna ma wynosić nie mniej niż 100 tys. zł i nie więcej niż 500 tys. zł. Umowa będzie czasowa, ale nie będzie mogła obowiązywać dłużej niż 5 lat.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN