Aktualności

01

Gotowiec zmontowany wcześniej bez daniny

Stacja tankowania, która nie była wznoszona z wyrobów budowlanych, lecz została wybudowana poza obszarem zabudowy ze stali nie może być odrębną budowlą. Jest urządzeniem technicznym, które nie może być częścią obiektu budowlanego - wynika z orzeczenia WSA w Gdańsku, które opisuje Rzeczpospolita.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, został poproszony przez redakcję o komentarz do tego orzeczenia. Podkreślił on, że omawiany wyrok jest bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze, wpisuje się w miejmy nadzieję kształtującą się linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Po drugie, dotyczy ważnego zagadnienia, które dotychczas nie było przedmiotu aż tak szczegółowej analizy. Chodzi o warunek wzniesienia obiektu z użyciem wyrobów budowlanych jako element warunkujący istnienie obiektu budowlanego zgodnie z jego definicją, co na gruncie obecnych przepisów umożliwia uznanie, że mamy do czynienia albo z budynkiem albo z budowlą i w ten sposób determinuje ich sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Sprawa jest o tyle ważna, że w praktyce widzimy próby opodatkowywania u przedsiębiorców różnego rodzaju urządzeń czy instalacji, a także zbiorników, jako budowli podatkiem od nieruchomości. Przykładem takiego obiektu jest właśnie rozpatrywany przez sąd w Gdańsku zbiornik magazynowy, będący elementem stacji tankowania gazu LNG.

W tym zakresie sąd bardzo słusznie i poniekąd odważnie zauważył, że aby w ogóle mówić o opodatkowaniu takich obiektów podatkiem od nieruchomości, fundamentalny jest właśnie zawarty w definicji obiektu budowlanego warunek wzniesienia go z użyciem wyrobów budowlanych. W wyroku sąd słusznie zauważył, że skoro sporna stacja tankowania nie była wznoszona w ramach procesu budowlanego z wyrobów budowlanych, ponieważ została wyprodukowana poza obszarem zabudowy i jedynie dowieziona na miejsce przeznaczenia, w celu ustawienia jej na utwardzonej powierzchni, to jest ona urządzeniem technicznym, a nie obiektem budowlanym, a w konsekwencji potencjalnie budowlą. Wskazane obiekty (urządzenia) nie są również częścią obiektu budowlanego, ani nie stanowią urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym. To zaś oznacza, że pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Omawiany wyrok posłużyć może jako istotny argument dla obrony nieopodatkowywania różnego rodzaju urządzeń czy instalacji przemysłowych, technologicznych, czy też zbiorników składających się z gotowych obiektów, które przywożone są z zakładów produkcyjnych i jedynie instalowane w miejscu przeznaczenia. Takie obiekty nie miały być przecież przedmiotem podatku od nieruchomości i podatnicy nie uwzględniali, że będą musieli płacić podatek od ich wartości. Gdyby miało być inaczej, wiele inwestycji okazałaby się nieopłacalna. O tym aspekcie gospodarczym podatku od nieruchomości nie można zapominać i bardzo dobrze, że nowelizacja przepisów prawa budowlanego w 2015 roku, jak również obecnie kształtujące się orzecznictwo podatkowe są z tym zgodne.

Cały artykuł w Rzeczpospolitej z 8 stycznia 2024 r., str. D7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN