Aktualności

01

Fiskus nie dostanie podatku zaraz po zbyciu

Akcja nie może być przedmiotem umowy pożyczki w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale może być przedmiotem umowy nienazwanej, tj. o korzystanie z papieru wartościowego. W takim przypadku przychód z korzystania z tej usługi powstanie na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku – wynika z wyroku NSA, który opisuje Rzeczpospolita (sygn. akt II FSK 783/18).

Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując orzeczenie na łamach gazety uznał, że ze stanowiskiem przedstawionym w wyroku zdecydowanie należy się zgodzić. Usługę pożyczki akcji, choć należy ona do rzadkości, a nawet pewnej egzotyki, na bazie istniejących przepisów można właściwie zakwalifikować pod kątem podatkowym i według takiej kwalifikacji interpretować jej skutki podatkowe. Takiej zaś właściwej kwalifikacji dokonał podatnik, a potem sam Sąd w swym orzeczeniu.

– Według tej interpretacji pożyczki akcji nie można utożsamiać ze zbyciem prawa majątkowego (do którego zaś dążył organ interpretacyjny), czy też z pożyczką pieniędzy bądź rzeczy. Jest to usługa finansowa, na mocy której „pożyczkodawca” akcji uzyskuje pewne wynagrodzenie zaś „pożyczkobiorca” czerpie pożytki z ich posiadania. W wyniku takiej transakcji nie dochodzi zaś do zbycia prawa majątkowego albowiem taki transfer akcji nie jest definitywny (a zwrotny) i nie daje „pożyczkobiorcy” pełnych praw – tłumaczy Łukasz Kuryjańczyk.

Cały artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2020 r., str. H6

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN