Aktualności

01

Fiskus mówi nie dla podejścia look-through przy zwolnieniu dywidendowym przewidzianym w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT

Jeśli beneficjent rzeczywisty dywidendy posiada jedynie udział pośredni w spółce to nie jest możliwe skorzystanie z podejścia look-through i zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT – uważa Dyrektor KIS w wydanych w ostatnim czasie interpretacjach.

 – Interpretacje były wydane w maju i trzeba podkreślić, że prezentują one odmienne niż jeszcze w 2022 roku stanowisko skarbówki i jest ono niestety niekorzystne dla podatników – wskazuje Aleksandra Kodłubaj, konsultant w Thedy & Partners.

 W wydanych interpretacjach omawiano sytuacje wypłaty dywidend powyżej 2 mln zł, dokonywanych na rzecz zagranicznych odbiorców, posiadających siedzibę na terenie UE. Beneficjentami rzeczywistymi wypłacanych dywidend w przedstawianych przypadkach były spółki babki, będące pośrednimi właścicielami podmiotów wypłacających należności i mające udziały w spółkach matkach. Podatnicy prosili o potwierdzenie możliwości skorzystania w takich przypadkach z podejścia look-through i zastosowania zwolnienia z podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT względem udziałowca pośredniego (spółki babki). Dyrektor KIS nie zgodził się na to.

 – Zdaniem szefa KIS nie jest możliwym zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w stosunku do pośredniego wspólnika (spółki babki), z uwagi na fakt, że nie spełnia ona jednego z warunków do skorzystania ze zwolnienia na bazie wspomnianego przepisu. Z regulacji CIT wynika bowiem, że spółka uzyskująca dochód (przychód) z dywidendy powinna posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Jeśli spółka będąca beneficjentem rzeczywistym dywidendy posiada jedynie udział pośredni, warunek z ustawy nie jest spełniony – dodaje Aleksandra Kodłubaj.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN