Aktualności

01

Firma zapłaci więcej od inwestycji w prąd z wiatru

Elektrownia wiatrowa jako jeden obiekt budowlany podlega opodatkowaniu bez rozróżnienia jej elementów na części budowlane i nie budowlane. A kable wewnątrz wieży i turbiny to budowla - wynika w wyroku WSA w Olsztynie, który opisuje Rzeczpospolita.

Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners na prośbę redakcji skomentował to orzeczenie. Przypomniał on, że mimo iż w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane jako przykład budowli wskazane zostały wprost wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych takich jak elektrownie wiatrowe – organ podatkowy, a w ślad za nim także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, uznał, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości może być elektrownia wiatrowa jako jeden obiekt budowlany, w tym wszystko co stanowi element konstrukcyjny obiektu. W konsekwencji, zdaniem organu podatkowego oraz Sądu, wartość sieci średniego napięcia – w szczególności – znajdująca się wewnątrz wieży i turbiny powinna zwiększyć podstawę opodatkowania budowli.

W opublikowanym uzasadnieniu wyroku Sąd słusznie zauważa, że ewidencja środków trwałych nie ma formalnego znaczenia przy określaniu przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, niemniej polemizować można z przedstawioną argumentacją, jakoby dla celów opodatkowania wszystkie elementy szeroko rozumianego obiektu stanowiły jedną całość i wartość tak ujętej całości wyznaczała podstawę opodatkowania. Stanowisko to mogło mieć swoje oparcie w przepisach obowiązujących do 28 czerwca 2015 r. – wówczas ocena czy dany obiekt stanowi budowlę mogła być dokonywana poprzez pryzmat stanowienia całości techniczno-użytkowej, co zresztą zostało potwierdzone w uchwale NSA z 10 października 2022 r. o sygn. akt III FPS 2/22.

Jednakże, należy mieć na uwadze, że od 28 czerwca 2015 r. zmianie uległa definicja obiektu budowlanego – przesłanka „stanowienia przez instalacje i urządzenia całości techniczno-użytkowej z budowlą” została zastąpiona przesłanką „zapewniania przez instalacje możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. Użyte przez ustawodawcę zwroty legislacyjne nie są tożsame, dlatego też mając na uwadze koncepcję „racjonalnego ustawodawcy” – powinny wywoływać inne skutki prawne, co wielokrotnie potwierdzało orzecznictwo w praktyce. Sądy administracyjne jak i organy podatkowego zauważały, że od chwili wspominanej zmiany przepisów – urządzenia techniczne nie mogą już być opodatkowywane podatkiem od nieruchomości. W praktyce jednak (co potwierdza komentowane orzeczenie), nieprecyzyjne przepisy do których odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, często nie pozwalają na poprawne zidentyfikowanie przedmiotu opodatkowania, przez co podatnicy doświadczają trudności w prawidłowym rozliczeniu swoich zobowiązań podatkowych.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 8 listopada 2023 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN