Aktualności

01

Czy pamiętasz, że został niecały miesiąc na przygotowanie strategii podatkowej?

Już 31 grudnia 2023 r. mija termin na opublikowanie informacji o zrealizowanej strategii podatkowej za 2022 rok (tzw. strategii podatkowej). Konieczne jest także powiadomienie organu podatkowego o adresie strony internetowej, na której ta informacja będzie umieszczona.

Przypomnijmy, że obowiązki w tym zakresie dotyczą dużych podatników CIT, u których przychody przekraczają 50 mln euro oraz wszystkich Podatkowych Grup Kapitałowych.

– Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na informacje, które powinny zostać opublikowane w informacji ze strategii. Przykładowo, takimi informacją są dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Jeśli wskazany limit jest przekroczony, to transakcje muszą zostać ujawnione w informacji. Co istotne, nie trzeba ich szczegółowo ujmować i opisywać. Z perspektywy dokumentu tzw. strategii podatkowej wystarczy wskazać rodzaj transakcji oraz to, czy została zawarta z podmiotem będącym lub niebędącym polskim rezydentem podatkowym. To, o czym warto bezwzględnie pamiętać to, że w informacji o realizacji strategii podatkowej nie ujawnia się informacji objętych tajemnicą handlową. Warto w związku z tym dokładnie przeanalizować, które informacje są podawane do publicznej wiadomości – tłumaczy Justyna Chylińska, ekspertka od transparentności podatkowej: procedury podatkowe, MDR-y, strategia podatkowa, zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Potrzebujesz pomocy przy opracowaniu tej informacji? Nie masz pewności czy przygotowałeś ją właściwie? Zapraszamy do kontaktu z Justyną Chylińską, ekspertką od transparentności podatkowej w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN