Aktualności

01

Dane dużych podatników CIT będą aktualizowane raz w roku

Zmieni się sposób aktualizacji danych indywidualnych podatników CIT. Zamiast 4 razy w roku, aktualizacja będzie dokonywana tylko raz.

Takie zmiany chce wprowadzić do ustawy o CIT Ministerstwo Finansów w ramach nowelizacji przepisów. Z harmonogramu prac legislacyjnych MF wynika, że zmieniony zostanie art. 27b ust. 8 ustawy CIT, aby usprawnić cały proces aktualizacji indywidualnych danych podatnika.

Resort finansów chce odejść od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować ma w terminie do 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. według stanu na dzień 1 sierpnia).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN