Aktualności

01

Czego KSeF nie zmieni

Odpowiedź na pytanie, co zmieni wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur i jakich problemów wprowadzenie tego rozwiązania może nastręczyć podatnikom pojawia się często. Trudno natomiast znaleźć informacje, mówiące o tym co się nie zmienia lub nie zmieni w wyniku wejścia w życie obligatoryjnego KSeF - pisze w Rzeczpospolitej Łukasz Woźniak, menedżer w Thedy & Partners.

W ostatnich miesiącach na łamach prasy pojawiło się wiele opracowań w zakresie Krajowego Systemu e-faktur (dalej KSeF). Bardzo dużo zostało napisane, co i w jakim zakresie zmieni się na gruncie VAT dla podatników po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF oraz jak powinni się oni przygotować do wdrożenia tego nowego rozwiązania w swoich organizacjach.

Jednocześnie po zawirowaniach z datą i formą wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów przedstawiło w ostatnim czasie nowe propozycje i kierunki zmian do KSeF. Niemniej ostateczna ich forma zarówno techniczna jak i formalna (pod kątem brzmienia przepisów ustawy o VAT) jaka zostanie implementowana w tym, kiedy KSeF wejdzie finalnie życie – nadal nie jest w stu procentach znana. Ta niepewność ma niestety przełożenie na procesy wdrożenia zmian pod kątem KSeF w organizacjach.

Zmiana procesu

Proces ten jest bowiem wieloetapowy, skomplikowany i zmienia dużo. Ma wpływ na całą metodologię i sposób wystawiania faktur – ich przesyłania i odbierania, w niektórych przypadkach na moment rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT, ustalania kursów walut obcych czy na sam sposób archiwizacji faktur. Poza samą ingerencją w przepisy ustawy o VAT, KSeF wpływa także na konieczność zmian w sferze biznesowej podatników tzn. wymusza nie tylko konieczność dostosowania systemów księgowych do wymogów stawianych przez KSeF, ale również konieczność przebudowania dotychczasowego modelu obiegu dokumentów w organizacjach, dostosowania procedur do merytorycznych zmian związanych z jego wdrożeniem, przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z KSeF itp.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 22 kwietnia 2024 r., str. D6

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN