Aktualności

01

Bilet wstępu na wydarzenie można ująć w kosztach

Jeśli ponoszone wydatki mają związek z prowadzonym biznesem i mają lub mogą mieć przełożenie na wysokość osiąganych przychodów możliwe jest ujęcie ich w kosztach uzyskania przychodów. Dotyczy to np. wydatków na bilety lotnicze czy podróż pociągiem, noclegi ale także bilety wstępu.

Taką kwalifikację potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.423.2023.2.AP.

W analizowanej przez Dyrektora KIS sprawie chodziło o modelkę, która w celu pozyskania zleceń musi często podróżować i uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach. W interpretacji podkreślono, że skoro celem poniesienia przez podatnika wydatków na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie jest możliwość właściwego przygotowania się do udziału w sesjach zdjęciowych lub filmach, a wydatki te są niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej, to uznać należy, że są to wydatki, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest tylko, aby były to wydatki racjonalnie uzasadnione rozmiarem działalności i nie miały one wyłącznie osobistego charakteru, a także powinny być właściwie udokumentowane.

– W cytowanej interpretacji mieliśmy przykład usług świadczonych przez modelkę. Jednak zasady i wnioski z tego stanowiska fiskusa płynące, mogą mieć zastosowanie również szerzej, do innych branż, innych podatników i świadczonych przez nich usług. Trzeba tylko pamiętać o kilku regułach dotyczących ujmowania wydatków w kosztach. Po pierwsze, wydatek musi być poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika. Po drugie, wydatek jest poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Po trzecie, poniesiony koszt pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Po czwarte, jest on definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Po piąte, wydatek został właściwie udokumentowany. I kolejny warunek – dany wydatek nie może znajdować się w katalogu tych, które ustawa wprost wyłącza z kosztów podatkowych (a więc nie mogą być one zaliczone do kosztów). Ważne, by nie miał on również osobistego charakteru – przykładowo w interpretacji 0115-KDIT3.4011.364.2023.1.KP – Dyrektor KIS odmówił zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na stomatologa, mimo iż wnioskodawczyni ze względu na wykonywaną działalność (kursy wokalne oraz granie koncertów jako solistka) wskazywała, że perfekcyjny stan uzębienia jest niezbędny w jej prowadzeniu. Organ stwierdził, że to wydatki o charakterze osobistym, poprawiającym warunki zdrowotne, a nie wykonywanie działalności – wyjaśnia Marta Chacińska, Project Manager w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN