Aktualności

01

Będą objaśnienia w zakresie podatku od przerzucanych dochodów

Resort finansów rozpoczął konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie podatku od przerzuconych dochodów. Konsultacje potrwają do 10 lipca 2023 r.

Przedmiotem konsultacji są przepisy o podatku od przerzuconych dochodów, wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r., a następnie znowelizowane ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r.

– Projekt objaśnień liczy 46 stron i został on podzielony na 10 części. Resort w przygotowanym dokumencie przypomina, że aby ustalić, czy dany koszt podlega opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, w pierwszej kolejności podatnik powinien zweryfikować, czy zachodzą podstawowe przesłanki opodatkowania tym podatkiem. Są to przesłanki w zakresie: identyfikacji płatności o charakterze pasywnym (wskazanych w art. 24aa ust. 3) na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych; rozliczenia danego kosztu, w danym roku podatkowym jako kosztu uzyskania przychodu; przekroczenia progu tzw. bezpiecznej przystani. MF podpowiada w przygotowanym dokumencie, że w pierwszym etapie podatnik powinien przeanalizować wystąpienie tych podstawowych przesłanek, odnoszących się przede wszystkim do jego własnych rozliczeń podatkowych lub niewymagających znajomości szczegółowych rozliczeń podmiotu powiązanego i dodatkowych potwierdzeń z jego strony. Jeśli wskazane podstawowe przesłanki będą spełnione, w kolejnym etapie, podatnik powinien zbadać, czy zagraniczny podmiot powiązany spełnia łącznie trzy warunki świadczące o transferze dochodu lub czy zachodzą specyficzne przesłanki wymienione w szczególności w art. 24aa ust. 14 i 15 albo czy podmiot powiązany prowadzi w państwie UE lub EOG istotną rzeczywistą działalność gospodarczą – wyjaśnia Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

W objaśnieniach znalazły się także rozdziały poświęcone m.in.: warunkom podmiotu powiązanego, klauzuli istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej, przykładowe dokumenty poświadczające brak spełnienia przez podmiot zagraniczny przesłanek przerzuconego dochodu, zeznanie i rozliczenie podatku.

Link do projektu Objaśnień: Konsultacje podatkowe w sprawie projektu objaśnień podatkowych w zakresie podatku od przerzuconych dochodów – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN