Aktualności

01

Zmieniała się właściwość urzędu skarbowego dla części podatników

Zgodnie z opublikowanym w Sylwestra rozporządzeniem MF od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się właściwość urzędów skarbowych dla określonych grup podmiotów.

Chodzi przede wszystkim o dużych przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami:

  1. Dla podatników powyżej 50 M EUR (przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług) z terenu całej Polski, podatkowych grup kapitałowych i spółek giełdowych, właściwym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
  2. Dla podatników pomiędzy 3 a 50 M EUR, właściwy jest urząd wyspecjalizowany z danego województwa; w Warszawie jest to Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy.

W 2021 r. te limity przychodowe ustala się na podstawie 2019 r., a gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN