Aktualności

01

Zostały dokładnie 2 tygodnie na rozliczenie CIT

Dzięki przepisom tarczy antykryzysowej Minister Finansów wydał rozporządzenie, którym przedłużył termin na rozliczenie roczne przedsiębiorców CIT o 2 miesiące.

Termin na złożenie CIT-8 i zapłatę należnego podatku właśnie się zbliża. Przepisy rozporządzenia, które obowiązuje od 27 marca (Dz.U. z 2020 r., poz. 542) przewidują, że termin zostaje wydłużony do:

·       złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie:

– od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. dla przedsiębiorców – do 31 maja 2020 r.

– od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. m.in. dla organizacji pozarządowych – do 31 lipca 2020 r.

·       wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

– Przedsiębiorcom zostały zatem dwa tygodnie na dopełnienie obowiązków rozliczeniowych w zakresie CIT. Warto też dodać, że ostatnim dniem na złożenie deklaracji i wpłatę podatku – jeśli ten do zapłaty wystąpi – jest 1 czerwca. Wszystko dlatego, że 31 maja to niedziela – podpowiada Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN