Aktualności

01

Znamy stopę bazową i marżę dla safe harbour na 2021 rok

Minister finansów opublikował stopę bazową i marżę dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji do skorzystania z safe harbour na rok 2021. W jednym obwieszczeniu znajdują się wskaźniki dla PIT i CIT.

– Od początku 2019 roku zgodnie z art. 23s ustawy o PIT i art. 11g ustawy o CIT uproszczenie safe harbour przewidziane jest dla umów pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawartych między podmiotami powiązanymi, które spełniają warunki wskazane w przepisach – przypomina Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Obwieszczenie MF wskazuje rodzaj bazowej stopy procentowej dla umów pożyczki, kredytu i emisji obligacji w walutach: złoty, dolar amerykański, euro, funt brytyjski i frank szwajcarski. W odniesieniu do złotego wskazano stopę z międzybankowego rynku polskiego (WIBOR), do euro – europejskiego (EURIBOR), a dla pozostałych walut – londyńskiego (LIBOR odpowiedni dla poszczególnych walut). Wskazano stopy bazowe o trzymiesięcznym okresie przeszacowania.

Obwieszczenie wskazuje również wysokość marży dla umów pożyczki, kredytu i emisji obligacji. Marża ogłaszana w obwieszczeniu została oparta o dostępne dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego (dla pożyczek udzielonych w polskich złotych) oraz notowania z rynków finansowych pochodzące z serwisu Bloomberg dotyczące marż w transakcjach pożyczek.

Dla celów regulacji typu safe harbour dla pożyczki, kredytu i emisji obligacji minister finansów zaproponował zmianę wysokości marży w taki sposób, aby maksymalna jej wysokość dla pożyczkobiorców wyniosła 2,30 p.p., jednocześnie pozostawiając minimalną marżę dla pożyczkodawców na dotychczasowym poziomie 2,00 p.p.

W przypadku nieskorzystania przez podatnika z uproszczenia typu safe harbour będą miały zastosowanie ogólne zasady weryfikacji wysokości oprocentowania, zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Obwieszczenie MF zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 17 grudnia 2020 r. i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN