Aktualności

01

Zmiany w podatku Belki korzystne, ale dla drobnych inwestorów

Planowane zmiany w podatku Belki to krok w dobrym kierunku, ale mogą być niewystarczającą zachętą do oszczędzania i inwestowania - uważają eksperci. Ulga dla indywidualnego inwestora nie przekroczy w praktyce 2 tys. zł rocznie, co stanowi zbyt niski limit. Dodatkowym ograniczeniem będzie konieczność gromadzenia oszczędności tylko w jednym pakiecie oraz wymagany co najmniej roczny termin zapadalności lokat. Wdrożenie zmian może być problematyczne i kosztowne - pisze portal Prawo.pl

Sprawę dla portalu komentuje Grzegorz Keler  z Thedy & Partners. Zwraca on uwagę, że zmiany w podatku Belki są konieczne dla zwiększenia atrakcyjności inwestycji kapitałowych. Aktualnie bardziej preferencyjnie są opodatkowane niektóre inne formy oszczędzania i inwestowania, np. nieruchomości. W tej sytuacji inwestorzy lokują swoje środki nie na giełdzie czy w funduszach inwestycyjnych, ale w innych miejscach. Cierpi na tym rynek kapitałowy, a w konsekwencji gospodarka, do której nie trafia kapitał z oszczędności Polaków.

Oczywiście idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestorów oraz rynku kapitałowego byłoby zniesienie opodatkowania przychodów kapitałowych. Należy jednak pamiętać, że podatek od przychodów kapitałowych stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa – w 2023 r. było to prawie 10 mld zł. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji względy fiskalne biorą górę nad funkcją stymulacyjną podatku.

Zapowiadane zwolnienie

Niemniej w ramach programu tzw. 100 konkretów Koalicji Obywatelskich zapowiedziano wprowadzenie zwolnienia podatkowego do kwoty 100 tys. zł rocznie. Według najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów, kwota ta ma jednak zostać drastycznie ograniczona – do iloczynu tej kwoty i stopy depozytowej NBP. W praktyce oznaczałoby to, że obecnie limit zwolnienia dla przychodów z obligacji lub lokat terminowych wyniósłby 5250 zł. Tyle samo wyniosłaby odrębna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych. Faktycznie więc indywidualny podatnik mógłby skorzystać z preferencji nieprzekraczającej 2000 zł podatku rocznie. Taką kwotę można traktować jako pewną ulgę dla podatników, zwłaszcza tzw. drobnych ciułaczy, ale trudno uznać ją za zachętę do inwestycji kapitałowych. Zakup i wynajem mieszkania z podatkowego punktu widzenia nadal będzie korzystniejszy niż inwestycja np. w akcje spółek giełdowych czy obligacje.

Pakiet oszczędnościowy

Dość enigmatycznie brzmią zapowiedzi MF wprowadzenia wyodrębnionego pakietu oszczędnościowego, na którym byłyby zapisane dochody z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji. Pakiety takie mają prowadzić instytucje finansowe, takie jak banki i SKOKi, ale już nie domy maklerskie. Podatnik ma gromadzić oszczędności tylko w jednym takim pakiecie, a instytucja finansowa prowadząca pakiet ma pilnować, by nie przekroczono limitu zwolnienia podatkowego. Nie jest jasne, czy pakiet taki ma być jedynie rodzajem narzędzia ewidencyjnego dla celów podatkowych, czy też np. będzie on miał charakter zbliżony do rachunku maklerskiego. W obu przypadkach koszty wdrożenia nowego rozwiązania mogą być istotne. Teoretycznie poniosą je banki, ale ostatecznie zostaną one zapewne przerzucone na klientów.

Przede wszystkim jednak powstaje pytanie, czy jeżeli podatnik będzie gromadził oszczędności w różnych instytucjach finansowych, to czy uniemożliwi mu to korzystanie ze zwolnienia. Zmuszenie podatników do korzystania z usług tylko jednej instytucji finansowej negatywnie wpływałoby na konkurencję na rynku.

Na razie więc plany zmian legislacyjnych budzą poważne wątpliwości. Wydają się niewystarczające, a jednocześnie potencjalnie problematyczne z punktu widzenia ich wdrożenia. Należy jednak pamiętać, że na obecnym etapie mamy do czynienia jedynie z ogólnymi informacjami i zapowiedziami. Faktyczne znaczenie zmian w podatku Belki poznamy dopiero po opublikowaniu projektu ustawy.

Cały artykuł można przeczytać tu: Zmiany w podatku Belki – kto skorzysta? (prawo.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN