Aktualności

01

Zmiana stanowiska skarbówki w kwestii kar na gruncie VAT

Szef KAS 30 maja br. dokonał zmiany wydanej przez Dyrektora KIS interpretacji w przedmiocie opodatkowania VAT kar nakładanych na użytkowników parkingu za brak biletu.

O co chodziło w sprawie?

Gmina zwróciła się z pytaniem do DKIS, czy kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego podlegać będzie opodatkowaniu VAT.

W przypadku stwierdzenia braku biletu parkingowego lub ważnego biletu parkingowego wynajmujący (Gmina) pobiera od najemcy (użytkownika pojazdu) opłatę dodatkową w kwocie 200 zł, która ma charakter kary umownej, należnej z tytułu zawartej umowy o parkowane pojazdu. Gmina uważała, iż nałożona na korzystającego z parkingu w sposób niezgodny z regulaminem kara umowna jest odszkodowaniem o charakterze sankcyjno-odszkodowawczym i nie podlega VAT. DKIS w interpretacji uznał pierwotnie stanowisko Gminy za prawidłowe.

Tymczasem Szef KAS uznał takie stanowisko za nieprawidłowe.

Wskazał przy tym, że otrzymana przez Gminę kara umowna jest ściśle związana ze skorzystaniem z miejsca parkingowego i wiąże się z niewywiązaniem się klienta z obowiązków przewidzianych w regulaminie podczas korzystania z tego miejsca. Zatem istnieje bezpośredni związek pomiędzy nałożeniem kary umownej (opłaty dodatkowej) a skorzystaniem z usługi parkowania (najem miejsca parkingowego). Te dwa świadczenia – najem miejsca parkingowego oraz nałożenie kary umownej – są od siebie wzajemnie zależne, jedno jest dokonywane tylko pod warunkiem dokonania drugiego i odwrotnie. Zatem jest spełniona przesłanka istnienia związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym (a zarazem wystarczającym) do uznania, że zapłata tej kwoty będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

– W konsekwencji, przedmiotowa kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego za wjazd na parking stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu VAT – wskazuje Łukasz Woźniak, doradca podatkowy, menedżer w Thedy & Partners.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN