Aktualności

01

Zeznanie CIT do końca marca. Warto zrobić przegląd

Tylko do końca marca przedsiębiorcy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, rozliczający CIT mają obowiązek złożyć roczną deklarację CIT-8. W tym samym terminie, a więc do 31 marca, konieczne jest także wpłacenie podatku należnego lub różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Ostatnie miesiące wprowadziły liczne zmiany w prawie podatkowym. Znajdą one swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Przedsiębiorcy powinni więc upewnić się, że ich rozliczenia są prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualną praktyką.

Warto postawić na przegląd swoich rozliczeń, kiedy na dopełnienie obowiązku złożenia CIT-8 został ostatni miesiąc. Dlaczego taki przegląd jest istotny?

Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners odpowiada, że przegląd pozwala na weryfikację uzgodnienia wyniku księgowego do podatkowego, co ma na celu weryfikację poszczególnych pozycji (kategorii) przychodowych/kosztowych wyłączonych z wyniku rachunkowego spółek w ramach kalkulacji CIT i / lub dodanych do tych kalkulacji. Pozwala także sprawdzić prawidłowość przyporządkowania przychodów i kosztów do odpowiednich źródeł przewidzianych w ustawie o CIT (przychody z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów), a także identyfikuje obszary potencjalnego ryzyka i / lub potwierdzenie poprawności podejścia przyjętego przez spółki w kalkulacjach CIT.

Przypomnijmy, że deklaracja aktualna dla rozliczenia za 2019 rok ma indeks 28. Zeznanie trzeba złożyć tylko w wersji elektronicznej (wyjątek dotyczy podatników, którzy osiągają dochody zwolnione z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT). Zeznanie CIT-8 musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.

W tegorocznym rozliczeniu przedsiębiorcy mają do dyspozycji nowe załączniki. Są to informacja CIT/PM, który służy do wykazania tzw. exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków. Kolejny nowy załącznik ma oznaczenie CIT/IP i w nim trzeba wykazać ulgę IP BOX, czyli dotyczy 5-proc. podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych. Nowym załącznikiem jest też druk CIT/WW, w którym wykazuje się wydatki związane z nabyciem walut wirtualnych.

Jeśli chcielibyście Państwo przeprowadzić przegląd swoich rozliczeń CIT lub potrzebujecie wsparcia przy rozliczeniu rocznym, zapraszamy do kontaktu: lukasz.kupryjanczyk@thedy.pl

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN