Aktualności

01

Zawieranie APA utrzymuje się na podobnym poziomie

W 2019 roku (do 30 września) zawarto 8 jednostronnych uprzednich porozumień cenowych (APA), porozumień dwustronnych i wielostronnych zawarto po 1. W sumie 10. To podobnie jak w 2018 i 2017 roku – wynika ze statystyk opublikowanych właśnie przez Ministerstwo Finansów.

Od 2006 roku w sumie zawarto 75 porozumień, najwięcej jednostronnych – 60. Warto dodać, że przez te 13 lat w 58 porozumieniach zastosowano metodę ustalania cen: marżę transakcyjną netto. Najczęstszym typem transakcji – w 29 porozumieniach – była sprzedaż dóbr materialnych do Polski. – Znacznie ciekawiej wygląda statystyka dotycząca porozumień w toku. Z danych MF wynika, że w toku jest 134 sprawy o porozumienie jednostronne, 20 o dwustronne i 1 o wielostronne. Mimo to, liczby zawieranych porozumień nie można uznać za imponującą. Może wynikać to z faktu, że m.in. procedura zawarcia APA jest czasochłonna i droga – komentuje Lukasz Kupryjanczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN