Aktualności

01

Wywiad: Czego nie warto zdradzać w strategii podatkowej

Przygotowując dokument informacji o strategii podatkowej realizowanej przez firmę należy pamiętać o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje nią objęte są wyłączone z obowiązku podawania ich w strategii. Warto o tym wyłączeniu pamiętać, aby w publikowanej informacji nie ujawniać za dużo danych – mówi w rozmowie z portalem fpg24.pl Justyna Chylińska, ekspert od transparentności podatkowej w Thedy & Partners.

Do końca grudnia przedsiębiorcy powinni opublikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Czym dokładnie ta informacja jest?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej to dokument zawierający informacje o aktywności firmy w obszarach mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie procedur i procesów obowiązujących w firmie dotyczących wywiązywania się z obowiązków podatkowych, dobrowolnych form współpracy z organami podatkowymi, raportowania schematów podatkowych MDR, transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi, planowanych i dokonywanych działań restrukturyzacyjnych, złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz rozliczeń podatkowych dokonywanych w tzw. rajach podatkowych.

Nie wszystkie firmy muszą informację o strategii publikować. Kto dokładnie jest do tego zobowiązany?

Obowiązek sporządzenia i opublikowania tzw. strategii podatkowej ciąży wyłącznie na podatkowych grupach kapitałowych, podatnikach, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz tzw. spółkach nieruchomościowych, czyli spółkach, których co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów na pierwszy dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce (lub praw do takich nieruchomości) oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł.

Jednocześnie, z obowiązku publikacji informacji o strategii podatkowej zwolnione są podmioty będące stroną umowy o współdziałanie zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Cały artykuł można przeczytać tu: Czego nie warto zdradzać w strategii podatkowej [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN