Aktualności

01

Wytyczne OECD: Wpływ COVID-19 na ceny transferowe

OECD opublikowała nowe wytyczne dla przedsiębiorców i administracji podatkowych dotyczące cen transferowych. Dokument skupia się na wpływie COVID-19 na działalność podmiotów powiązanych.

Skutki pandemii koronawirusa są coraz bardziej widoczne w ekonomii przedsiębiorstw. Przestoje lub ograniczenia w prowadzeniu biznesu to największe wyzwania, z którymi mierzą się obecnie przedsiębiorcy, również ci stosujący ceny transferowe. Problem dostrzegała OECD i przygotowała nowe wytyczne dla podatników i skarbówki.

– Wytyczne koncentrują się na czterech najważniejszych kwestiach: analizie porównywalności; stratach i podziale kosztów, zwłaszcza w związku z COVID-19; programach pomocy rządowej; oraz umowach o cenach zaliczkowych. Według OECD te obszary są obecnie kluczowe – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Opublikowany dokument ma 31 stron i ma być pomocny zarówno dla podatników w zgłaszaniu okresów finansowych dotkniętych pandemią, jak i dla administracji podatkowych w ocenie wdrażania polityki cen transferowych podatników.

Więcej: Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic – OECD (oecd-ilibrary.org)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN