Aktualności

01

WSA: Przepisy ograniczające neutralność podatkową restrukturyzacji nie powinny być stosowane

Ograniczenie neutralności podatkowej połączeń i podziałów do pierwszej czynności reorganizacyjnej jest sprzeczne z prawem unijnym oraz nie powinno być stosowane do transakcji, które miały miejsce przed jego wejściem w życie - wynika z wyroku WSA w Olsztynie.

Przepisy ograniczające neutralność podatkową restrukturyzacji od początku budziły kontrowersje. Doradcy podatkowi od czasu ich wprowadzenia w ramach tzw. Polskiego Ładu wskazywali na ich niezgodność z prawem unijnym, a także kontrowersjami związanymi z konstytucyjną zasadą niedziałania prawa wstecz.

Jak tłumaczy Marta Paduszyńska z Thedy & Partners, przepisy wprowadzające ograniczenia neutralności podatkowej restrukturyzacji nie zawierały przepisów przejściowych, co w praktyce oznacza, że każda restrukturyzacja przeprowadzona w przeszłości, w wyniku której wspólnicy objęli udziały, stanowi „pierwszą restrukturyzację” w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Ze strony praktycznej wpłynęło to na konieczność weryfikacji całej historii podmiotu, który bierze udział w restrukturyzacji, a dodatkowo zwiększyło ryzyko podatkowe związane z takimi transakcjami.

Biorąc pod uwagę brzmienie tzw. dyrektywy mergerowej (2009/133/WE), wszystkie reorganizacje, które nie mają charakteru unikania lub uchylania się od opodatkowania, powinny być neutralne podatkowo dla wszystkich stron takiej czynności. Dyrektywa mergerowa nie przewiduje wyłączenia tylko z powodu dokonania drugiej lub kolejnej reorganizacji, w której udział biorą ci sami podatnicy.

Wątpliwości te podzieliły sądy administracyjne, m.in. WSA w Olsztynie w wyroku z 28 czerwca 2023 r. (I SA/Ol 118/23).

– Zgodnie z wyrokiem WSA w Olsztynie (orzeczenie nieprawomocne) ograniczenie neutralności podatkowej połączeń i podziałów do pierwszej czynności reorganizacyjnej jest sprzeczne z prawem unijnym oraz nie powinno być stosowane do transakcji, które miały miejsce przed jego wejściem w życie. Z uwagi na sprzeczność polskich przepisów z nadrzędnym prawem unijnym, przepisy ograniczające neutralność podatkową restrukturyzacji nie powinny być stosowane w odniesieniu do polskich podatników – wyjaśnia Marta Paduszyńska.

Co więcej, WSA w Olsztynie potwierdził, że przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę nie retroakcji prawa. Nowe regulacje z uwagi na brak stosownych przepisów przejściowych nie mają mocy wstecznej, a zatem przepisy ograniczające neutralność reorganizacji powinny znaleźć zastosowanie jedynie do stanów faktycznych zaistniałych w całości już po dacie ich wejścia w życie.

– Wyrok ten, choć nieprawomocny, daje podatnikom nadzieję na powstanie nowej linii orzeczniczej w odniesieniu do neutralności podatkowej kolejnych transakcji restrukturyzacyjnych – dodaje Marta Paduszyńska.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN