Aktualności

01

Wójt i urząd skarbowy będą mogli umorzyć podatek

Każdy organ podatkowy będzie mógł umorzyć podatek. Dziś tylko minister może zaniechać poboru podatku, co ma taki sam skutek ekonomiczny, jak umorzenie, ale zdarza się sporadycznie - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners poproszony o komentarz do nowelizacji Ordynacji podatkowej przez redakcję DGP zwrócił uwagę, że faktycznie dzisiaj umorzyć można jedynie zaległość podatkową, tj. podatek nie uregulowany w terminie, z czym wiąże się konieczność zapłaty odsetek za zwłokę i potencjalna odpowiedzialność karna skarbowa. Proponowana zmiana pozwalająca umorzyć także podatek, a nie dopiero zaległość podatkową rzeczywiście może przydać się w praktyce w przypadku przede wszystkim podatków wymierzanych w drodze decyzji ustalających dla osób fizycznych, które płacone są w ratach – tak jak w przypadku podatku od nieruchomości, bo wówczas po doręczeniu decyzji jest minimum 14 dni na zapłatę podatku i jednorazowo będzie można wystąpić o umorzenie podatku a nie trzeba będzie składać kilku wniosków odrębnie co do poszczególnych rat.

Czy to sprawi, że organy podatkowe chętniej będą korzystać z instytucji umorzenia? Mam co do tego duże wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że już dzisiaj umarzanie zaległości podatkowych następuje w skrajnie rzadkich przypadkach i nawet wyjątkowo trudna sytuacja życiowa czy finansowa osób fizycznych jako podatników często nie przekonuje organów, żeby takiego umorzenia dokonać. Tym bardziej, że warunki umorzenia mają pozostać niezmienione, tj. ważny interes podatnika lub interes publiczny, które każdorazowo podlegają ocenie organu podatkowego.

Być może po zmianie łatwiej będzie przekonać organ i uzyskać umorzenie z tego względu, że nie będzie jeszcze narosłych odsetek za zwłokę, a zatem kwota objęta decyzją o umorzeniu będzie po prostu mniejsza. Czy jednak tak faktycznie będzie – przekonamy się dopiero w praktyce.

W tym zakresie trzeba też pamiętać o tym, że umorzenie jest formą pomocy publicznej, dlatego w przypadku przedsiębiorców (tak osób fizycznych, jak i pozostałych firm) organy podatkowe wciąż związane będą rygorami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. Oprócz limitu pomocy de minimis każdorazowo umorzenie podatku musiałoby zatem realizować założenia jakiegoś programu pomocowego zaakceptowanego przez Komisję Europejską.

Ciekawy jest też ostatni wątek przytoczony w uzasadnieniu do projektu, gdzie wspomina się o możliwości umarzania także innych podatków, przede wszystkim VAT i akcyzy. W tym zakresie jednak chętnie poznalibyśmy szersze uzasadnienie proponowanej zmiany, bo to przytoczone jest zbyt lakoniczne i nie wyjaśnia co w tym zakresie autorzy projektu mają na myśli.

Cały artykuł można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 sierpnia, str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN