Aktualności

01

WHT kolejny raz odroczone o pół roku

Są gotowe projekty rozporządzeń – w PIT i CIT – które ponownie odraczają termin wejścia w życie zmienionych przepisów w zakresie podatku u źródła (WHT).

Tym razem odroczenie regulacji dotyczących procedury WHT refund zostaje odroczone do 31 grudnia 2021 r. Oba rozporządzenia mają wejść w życie 30 czerwca 2021 r. Do tego bowiem czasu obowiązują poprzednie rozporządzenia odraczające.

– Przypomnijmy, że procedura WHT refund dotyczy obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości lub części podatku. Zmienione regulacje miały wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Jednak są one na tyle problematyczne, że MF co pół roku odracza termin ich wejścia w życie, jednocześnie zapewniając, ze pracuje nad ich nowelizacją – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Według MF powodem kolejnego odroczenia są trudne warunki związane z pandemią i teraz nie jest właściwy moment na obciążanie przedsiębiorców dodatkowymi obowiązkami.

Projekty:

PIT: Projekt (rcl.gov.pl)

CIT: Projekt (rcl.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN