Aktualności

01

W poniedziałek ostatni dzień na zgłoszenie do CRBR

Do 13 lipca 2020 r. beneficjenci rzeczywiści muszą przesłać zgłoszenia dotyczące spółek, w których działają.

W CRBR są zbierane i przetwarzane dane o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Celem Rejestru jest przede wszystkim przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Do 13 lipca swoje zgłoszenia muszą przesłać beneficjenci rzeczywiści spółek, które były wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. (czyli przed datą wejścia w życie regulacji o CRBR). Pozostali przedsiębiorcy na dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych mają 7 dni od wpisu do KRS. 7-dniowy termin obowiązuje także przy aktualizowaniu danych. Liczy się go od wprowadzonej zmiany.

– W poniedziałek zgłoszeń muszą dokonać osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Przesyła się je elektronicznie. Potwierdzeniem przesłania zgłoszenia jest UPO. Nie ma żadnych opłat od zgłoszeń. Pewne kwoty mogą się jednak pojawić, gdy terminowego zgłoszenia spółki nie dokonają. Kara administracyjna w takim przypadku może wynieść nawet milion złotych. Warto więc pamiętać o dopełnieniu tych obowiązków, aby na taką odpowiedzialność się nie narazić. Kluczowe w tym zakresie jest także właściwe dokonanie ustaleń co do beneficjenta rzeczywistego – wskazuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie przesyłania zgłoszeń do CRBR zapraszamy do kontaktu: michal.nielepkowicz@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN