Aktualności

01

Ustawodawca nie ograniczył prawa podatników

Zarachowanie wierzytelności jako przychodu należnego i uwzględnieniu jej, przy spełnieniu warunków umożliwiających zaliczenie jej do kosztów, dokonywane mogło być w wysokości zawierającej VAT – wynika z orzeczenia NSA (II FSK 3787/17), które opisuje Rzeczpospolita.

Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując wyrok na łamach gazety, uważa rozstrzygnięcie sądu za interesujące. Sąd przyjął podejście nie tyle systemowe, co wynikające wprost z brzmienia przepisów. Pojawia się tu ciekawa koncepcja dychotomii samego przychodu oraz należności (wierzytelności). – NSA wprost nie odniósł się co prawda do sytuacji, kiedy faktycznie VAT zostanie odzyskany przez sprzedawcę w drodze korekty VAT z tytułu tzw. złych długów. Wtedy oczywiście potencjalnie „uzysk” sprzedawcy byłby podwójny. Wydaje się jednak mimo wszystko, że NSA milcząco zaakceptował takie rozwiązanie uznając regulacje ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o VAT za całkowicie rozdzielne – dodaje Andrzej Kapczuk.

Pisaliśmy o tym: Rzeczpospolita z 15 stycznia 2020 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN