Aktualności

01

Tylko nieco ponad miesiąc został na zgłoszenie do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. CRBR to system, w którym gromadzone są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Ministerstwo Finansów przypomina, że spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13 kwietnia 2020 r. Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Z kolei na aktualizację danych spółki mają 7 dni od zmiany przekazanych informacji.

Wpisowi do CRBR podlegają spółki wymienione w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Warto wyjaśnić, że informacje na temat osób kontrolujących dany podmiot (a zatem będących jego beneficjentami rzeczywistymi) zgromadzone w CRBR są jawne i dostępne bezpłatnie na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. W CRBR każdy przedsiębiorca może sprawdzić swoich biznesowych partnerów i zweryfikować nowego lub nieznanego kontrahenta.

Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki przez stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/, wykorzystując profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

– Sam proces zgłoszenia nie jest wyjątkowo skomplikowany, jednak ustalenie rzeczywistego beneficjenta może sprawić problemy w praktyce – podkreśla Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Szanowni Państwo służymy wsparciem w ustaleniu kto jest rzeczywistym beneficjentem, a także w przeprowadzeniu całego procesu zgłoszenia. Zapraszamy do kontaktu: michal.nielepkowicz@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN