Aktualności

01

Trwają prace nad jak najlepszym funkcjonowaniem Programu Współdziałania

Tym razem w formie zdalnej Ministerstwo Finansów zorganizowało kolejne spotkanie poświęcone Programowi Współdziałania, którego celem było omówienie uwag zgłoszonych przez Ekspertów.

Wśród omawianych dokumentów są m.in.: Podręcznik dla uczestnika programu, Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, Otwarty Katalog Ryzyk. Przypomnijmy, że Program Współdziałania będzie nową formą ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności, której celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Przedsiębiorcy będą mogli przystąpić do Programu dobrowolnie już od 1 lipca 2020 r. – w ramach pilotażu ograniczonego w pierwszym okresie do 20 podmiotów.

– Resort finansów od dłuższego czasu prowadzi intensywne prace, w porozumieniu z Ekspertami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, nad opracowaniem najlepszych rozwiązań, które w ramach Programu będą stosowane. Cieszy takie podejście MF, bo pozwala sądzić, że Program będzie wdrożony w takiej formie, aby w pełni odzwierciedlał zakładane cele, a więc ścisłej współpracy podatnika ze skarbówką aby jak najlepiej i prawidłowo wywiązywać się z obowiązków wobec fiskusa, przy jego aktywnym wsparciu – komentuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, który od początku uczestniczy w konsultacjach prowadzonych przez MF nad Programem.

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: https://www.podatki.gov.pl/program-wspoldzialania/dokumenty-program-wspoldzialania/ 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN