Aktualności

01

Transakcje transgraniczne znajdą się we wnioskach o wydanie interpretacji

MF przygotowało dwa projekty rozporządzeń dotyczące wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. Pierwszy dotyczy interpretacji indywidualnych (ORD-IN), drugi - wniosków o wydanie interpretacji wspólnych (ORD-WS). Zmiany w obu rozporządzeniach podyktowane są koniecznością dostosowania wzorów do regulacji wprowadzonych ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

– W druku ORD-IN dodano rubrykę H, zawierającą elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku. W druku ORD-WS będzie to część I. Ordynacja podatkowa przewiduje, że gdy przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje: 1) transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które m. in. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza RP lub prowadzą biznes poza Polską lub 2) mające skutki transgraniczne – składający wniosek musi m. in. wskazać państwa lub terytoria, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić – wyjaśnia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN