Aktualności

01

Terminy na złożenie sprawozdań finansowych będą przedłużone

Minister Finansów wydłuży termin na sporządzenie sprawozdań finansowych. Jest gotowy projekt rozporządzenia w tym zakresie.

Przewiduje on, że w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego –  o 60 dni. Podobne wydłużenie nastąpi dla zakończenia inwentaryzacji.

Zmiany w tym zakresie nastąpią po uchwaleniu specustawy, która zawiera pakiet ratunkowy łagodzący skutki koronawirusa. Specustawa jest bowiem podstawą prawną do wydania wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów. Obecnie czeka ona na rozpatrzenie przez Senat.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN