Aktualności

01

Terminy na raportowanie cen transferowych przedłużone

Resort finansów zdecydował o przedłużeniu terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (informacja TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Stosowne przepisy znajdują się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która właśnie wpłynęła do Sejmu.

Zgodnie z projektem terminy dla raportowania przez podmioty powiązane za 2021 przedłuża się:
– do 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

– o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji (local file) termin na przygotowanie grupowej dokumentacji (master file) przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Źródło: Druk nr 2138 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN