Aktualności

01

Tarcza antykryzysowa 2.0 jest w Senacie

Sejm przyjął już projekt drugiej specustawy, która ma być wsparciem dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Teraz projekt trafił do Senatu.

Jak już informowaliśmy rozwiązań podatkowych w tym projekcie nie jest dużo. O najistotniejszych rozwiązaniach z Tarczy antykryzysowej 2.0.: https://www.thedy.pl/projekt-tarczy-antykryzysowej-2-0-jest-juz-w-sejmie/

Dodatkowo, przedsiębiorcy sprawniej powinni ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej. Specustawa 2.0 doprecyzowuje, że wsparcie w postaci takich ulg stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Wprowadzenie tych przepisów ma być ułatwieniem dla większości przedsiębiorców, ponieważ umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro.

Przedłużony został także do 30 września 2020 r. termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Podobnie przedłużony do 31 grudnia 2020 r. został termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Ponadto jest możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

Organizacje te będą też mogły liczyć na otrzymanie 1% podatku z zeznań, których termin na złożenie został przesunięty. Jak przewiduje projekt wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN