Aktualności

01

Szykują się zmiany w rozporządzeniach dotyczących cen transferowych

Ruszyły konsultacje nad dwoma projektami rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych. Proces konsultacji potrwa do 6 maja.

Projekty rozporządzeń opracowane zostały w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105). Co zatem zmienią rozporządzenia? Określone zostaną:

– ograniczony zakres informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy o CIT (art. 23zc ust. 3a ustawy – PIT),

– ograniczony zakres danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych,

– treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,

– sposób wykazywania w informacji o cenach transferowych dodatkowych danych dla transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy o CIT/ art. 23zf ustawy o PIT (tzw. transakcje rajowe),

– nowe wskaźniki finansowe dedykowane dla jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

– nowy wskaźnik finansowy – udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach z działalności operacyjnej podmiotu. Wskaźnik ten będzie obejmował podmioty będące jednostkami mikro lub małymi w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz podmioty inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Przepisy projektów rozporządzeń będą stosowane do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r.

Jeśli szukacie Państwo wsparcia w obszarze przygotowania informacji o cenach transferowych – zapraszamy do kontaktu z Cyprianem Werykowskim z Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN