Aktualności

01

Szykują się kolejne zmiany w podatkach. Część już od kwietnia

Rada Ministrów na posiedzeniu 4 lutego 2020 r. przyjęła nowelizację ustaw podatkowych. Zmienią się m.in. regulacje ustaw: PIT, CIT, VAT o podatku zryczałtowanym oraz Ordynacji podatkowej.

Jak podkreślają projektodawcy celem zmian jest uproszczenie rozliczeń podatkowych. Wśród planowanych nowych rozwiązań są np.: dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT, wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek, czy wprowadzenie możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Jeśli chodzi o nowości w Ordynacji podatkowej, organy podatkowe będą mogły korzystać z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.

Większość zmian ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-24.html

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN