Aktualności

01

Spółki jawne muszą pamiętać o informacji dla skarbówki

Przedsiębiorstwa działające w formie spółek jawnych muszą pamiętać o złożeniu w urzędzie skarbowym informacji o swoich wspólnikach. Niedopełnienie tego obowiązku będzie oznaczać, że spółka jawna stanie się podatnikiem CIT.

– To efekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Przewiduje ona, że część spółek jawnych może stać podatnikami CIT. Będzie tak w sytuacji, gdy wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółki te nie złożą informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki – przypomina Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

MF przypomina, że informacje te trzeba składać na druku CIT-15J oraz załączniku CIT/JW, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

– Generalnie informacje te powinny być składane przed rozpoczęciem roku obrotowego spółki oraz w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana w składzie podatników, w terminie 14 dni, licząc od dnia zmiany – dodaje Lukasz Kupryjańczyk.

W związku z nowelą CIT pierwsze informacje powinny być składane do końca stycznia 2021 r. według stanu na:

  • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed 1 stycznia 2021 r.,
  • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

Uwaga, w przypadku spółki zaczynającej działalność, tylko w styczniu 2021 r. obowiązuje jeden termin – 31 stycznia 2021 r. Spółki jawne zaczynające działalność po tej dacie, chcąc zachować status podmiotu transparentnego podatkowo muszą złożyć wspomniane informację przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.

– Przedsiębiorcy, którzy o obowiązku informacyjnym zapomną muszą wiedzieć, że spółka jawna uzyskuje status podatnika CIT odpowiednio: 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników – podkreśla Łukasz Kupryjańczyk.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN