Aktualności

01

Spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT

Jeszcze w tym kwartale Ministerstwo Finansów zaprezentuje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który m.in. spowoduje, że spółki komandytowe staną się podatnikami CIT – wynika z harmonogramu prac Rady Ministrów.

Główny cel planowanych w tym obszarze zamian? Uszczelnienie systemu podatku dochodowego. Czytamy, że nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika podatku dochodowego ma być odpowiedzią MF na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem tych spółek… Ministerstwo chce m.in. objąć zakresem podmiotowym ustawy CIT podatników mających siedzibę lub zarząd w Polsce spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów. Dodatkowo MF planuje wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej, a także zmiany w zakresie cen transferowych. Podsumowując szykuje się rewolucja.

W planach resortu finansów jest również dostosowanie regulacji do specyfiki polskiej gospodarki oraz specyfiki i wielkości podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce, w szczególności w zakresie finansowania dłużnego takich podmiotów oraz zasad prowadzonej polityki podatkowej.

Ponadto nowe regulacje mają zbliżyć zasady uwzględniania ponoszonych przez podatnika kosztów w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) uzyskiwanym przez takiego podatnika za rok podatkowy, kosztów związanych z dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi, z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości i międzynarodowych standardach rachunkowości, służącymi takiemu podatnikowi w określeniu jego wyniku bilansowego – zysku lub straty osiągniętej za rok obrotowy.

Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners wśród innych planowanych zmian wskazuje chociażby na podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki CIT. Zbliżone mają zostać zasady ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości. Doprecyzowany ma też zostać algorytm wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie – w danym roku podatkowym – obciążać mogą wynik podatkowy (dochód/strata) wykazywany przez danego podatnika w związku z prowadzoną przez takiego podatnika działalnością. MF obiecuje także wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Mają też zostać wprowadzone ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia. Z kolei obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ma być przeniesiony ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową.

Zmiany szykują się też przy opodatkowaniu budynków. Ma być bowiem wprowadzone rozwiązanie uprawniające podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Polsce stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21  Zgodnie z projektem, we wskazanych okolicznościach zwolnienie z podatku znajdzie zastosowanie również po 31 grudnia 2020 r.

– Nie znamy jeszcze szczegółów tych propozycji. To bowiem na razie zapowiedzi, wynikające z harmonogramu prac MF. Sam projekt jeszcze nie ujrzał światła dziennego, a to od rozwiązań tam zawartych będzie zależała ocena tej nowelizacji – komentuje Łukasz Kupryjańczyk.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN