Aktualności

01

Split Payment będzie kontynuowany

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie stosowania w Polsce mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment). To oznacza, że nie zniknie on wraz z początkiem marca.

Skąd data graniczna 1 marca 2022 r.? Do tego dnia obowiązuje poprzednia decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310, która pozwala na stosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do towarów i usług wymienionych w załączniku do tej decyzji (załącznik nr 15 do ustawy o VAT).

Jednak w lipcu 2021 r. do KE został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r. KE zgodziła się na przedłużenie MPP o kolejne 3 lata, z mocą od 1 marca 2022 r.

– Projekt decyzji derogacyjnej został przedstawiony przez KE 22 lutego 2022 r., a zatem – jak przewiduje MF – decyzja zostanie przyjęta przez Radę UE w marcu 2022 r. Jednak w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady zawarte zostało uregulowanie potwierdzające jej wcześniejsze stosowanie (tj. od 1 marca 2022 r., zgodnie z wnioskiem Polski). W konsekwencji, od 1 marca 2022 r. nie zmienią się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i nadal będzie występował obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach, w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN