Aktualności

01

Specustawa: przedsiębiorcy oczekiwali większego wsparcia

Jest projekt specustawy, która przewiduje wsparcie m.in. przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. W tym tygodniu ustawą powinien zająć się Sejm.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie obejmują sporo obszarów. Wśród nich dość istotną grupę stanowią te dotyczące podatków, choć tu potwierdziły się poprzednie komunikaty, że zakres wsparcia przedsiębiorców, szczególnie dużych i średnich, w praktyce będzie bardzo ograniczony.

Przede wszystkim rząd zdecydował odroczyć pewne terminy. Odroczony ma być termin zapłaty podatku od budynków za marzec-maj 2020 r. Nowy termin na jego uregulowanie to 20 lipca 2020 roku. Jednak z tej opcji będą mogli skorzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.

Przedłużony zostanie także termin na: odprowadzenie zaliczek za pracowników pobranych w marcu i kwietniu 2020 r (zapłata z tego tytułu może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.) oraz zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (do końca czerwca 2020 r.).

Zgodnie z zapowiedzią, również start nowego JPK-VAT ruszy od lipca zamiast od kwietnia.

Zmienią się też regulacje dotyczące procedury podatkowej. Organy podatkowe zyskają dodatkowe trzy miesiące na wydanie interpretacji i termin ten może być jeszcze ponownie przedłużony.

– Wydaje się, że przedsiębiorcom w trudnej sytuacji, występującym o interpretacje podatkowe zależy na jak najszybszym ich otrzymaniu. Wydłużenie tego terminu raczej nie pomoże biznesowi – ocenia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

W ramach przepisów proceduralnych będzie też wprowadzona możliwość zawieszenia postępowań podatkowych i kontrolnych.

Wśród innych propozycji warto wymienić odliczanie straty poniesionej w 2020 roku od dochodów z roku 2019. Będzie też można odliczać darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Nie będzie obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów.

– Warto też dodać, że także gminy zyskają pewne możliwości wparcia biznesu. Będą bowiem mogły wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Gminy będą też mogły przedłużyć terminy zapłaty rat podatku od nieruchomości – dodaje Michał Nielepkowicz.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN