Aktualności

01

Specustawa daje możliwość zwolnień z podatku od nieruchomości

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadza możliwość przyznania przedsiębiorcom również pewnych ulg w podatku od nieruchomości – wyjaśnia w swoim komunikacie Ministerstwo Finansów.

Pierwsze z rozwiązań polega na możliwości wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będzie też możliwe przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

– Z obu rozwiązań przedsiębiorcy skorzystają, jeśli rady gmin podejmą w tych sprawach stosowne uchwały W uchwale takiej powinny zostać określone grupy przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia (np. prowadzący określone rodzaje działalności, którzy zawiesili działalność czy odnotowali określony spadek dochodów z prowadzonej działalności) – dodaje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jednocześnie dodaje, że gminy powinny jak najszybciej wydać stosowne uchwały w tym zakresie, aby naprawdę ulżyć przedsiębiorcom w tym trudnym okresie.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN