Aktualności

01

SLIM VAT wchodzi na kolejny etap prac

Ministerstwo Finansów przechodzi z etapu pomysłu do konsultacji publicznych nad SLIM VAT. Projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT i prawo bankowe jest gotowy.

Sam projekt został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje pakiet SLIM VAT, druga doprecyzowuje niektóre rozwiązania VAT.

SLIM VAT (Simple Local And Modern) ma wejść w życie z początkiem 2021 r. Ma on charakter pilotażowy i jest wynikiem konsultacji MF z przedsiębiorcami. Chodzi głównie o zmodyfikowanie rozwiązań nieprzystających do rzeczywistości gospodarczej i wprowadzenie takich, które uproszczą system.

– Obszary, które obejmie SLIM VAT to m.in. wydłużone terminy, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walutowe z podatkiem dochodowym. To generalnie dobre założenia i dobry kierunek zmian w przepisach przekładające się na zmianę tych rozwiązań, które utrudniają procesy rozliczeń w przedsiębiorstwach – komentuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12337206

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN