Aktualności

01

Są nowe wzory formularzy CIT

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone nowe wzory CIT. Chodzi o wzory deklaracji, zeznań, oświadczeń oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W efekcie zmienione zostały wzory: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW oraz dodane dwa nowe: CIT/WZ i CIT/WZG.

– Dwa ostatnie, nowe druki to informacje o wierzytelnościach i zobowiązaniach zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych. Drugi z formularzy – CIT/WZG – przeznaczony jest dla grupy kapitałowej – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 kwietnia 2020 r. pod pozycją 677. Weszło w życie 17 kwietnia 2020 r. Nowe druki stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN