Aktualności

01

Są nowe druki CIT dla spółek jawnych

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w rozporządzeniu z 11 stycznia 2021 r. określił wzory nowych formularzy CIT-15j i CIT/JW.

W ministerialnym rozporządzeniu określono wzory:

1) informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej – CIT-15J,

2) załącznika do informacji CIT-15J – załącznika o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej – CIT/JW.

– Oba wzory są niezbędne do realizacji nowych obowiązków przez spółki jawne. Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się bowiem zasady opodatkowania tych firm. Spółki jawne mogą stać się podatnikiem CIT, gdy wspólnikami tego podmiotu są podmioty niebędące osobami fizycznymi oraz gdy nie złożą one odpowiedniego oświadczenia – przypomina Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 stycznia 2021 r. pod poz. 87. Weszło w życie 15 stycznia 2021 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN