Aktualności

01

Ruszył pilotaż VAT UE CBR

Polska przystąpiła do pilotażu nowego systemu w ramach Unii Europejskiej VAT UE Cross-Border Rulings.

VAT UE CBR ma dać pewność podatnikom co do stosowania właściwej stawki VAT, gdy przedsiębiorca planuje rozszerzyć swoją działalność na inne kraje. Nowa procedura będzie uzgodnieniem między Szefem KAS a administracjami innych państw członkowskich. Do pilotażu przystąpiło 18 państw: Polska, Belgia, Dania, Irlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Holandia, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Szwecja.

– Pilotaż VAT UE CBR ma zmniejszyć ryzyko dokonania przez współpracujące administracje podatkowe państw członkowskich UE różnej interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego związanego z dokonywaną przez podatnika transakcją. To wszystko ma być jednym z elementów unikania podwójnego opodatkowania VAT. Dzięki temu zmniejszy się także liczba sporów w tym zakresie – zauważa Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Co zatem zrobić jeśli w pilotażu chcemy wziąć udział? Trzeba wystąpić do Krajowej Administracji Skarbowej ze Wstępnym wnioskiem CBR, a po jego akceptacji przez KAS, z Wnioskiem CBR. Takie działanie pozwoli na uzgodnienie na wniosek podatnika interpretacji prawa podatkowego z obszaru VAT w sprawach o charakterze transgranicznym, z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN