Aktualności

01

Rezydencja w Polsce? Masz szansę na nowy ryczałt

Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. wprowadzi do przepisów podatkowych nową preferencję – specjalny ryczałt, który będzie przysługiwać tym, którzy zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej – na polską.

– Aby z nowego ryczałtu (opodatkowane nim będą dochody zagraniczne) skorzystać konieczne będzie spełnienie pewnych warunków. Jednym z nich ma być poniesienie określonych wydatków na precyzyjnie wskazane cele. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które te cele wskazuje – przypomina Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Preferencyjny ryczałt będzie możliwy, gdy osoba, która przeniesie rezydencję wyda w roku co najmniej 100 tys. zł na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej. Minister finansów w projekcie rozporządzenia doprecyzował, że będą to mogły być następujące:

– darowizny dla organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – darowizny będą musiały być związane z nauką, kulturą i zabytkami, sportem oraz przedsiębiorczością,

– wydatki poniesione bezpośrednio na:

  1. a) działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
  2. b) nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, jeżeli podatnik pozostaje właścicielem tego zabytku nieprzerwanie przez okres dwóch lat od dnia poniesienia wydatku,
  3. c) opiekę nad zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru,
  4. d) nabycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej, jeżeli podatnik pozostaje właścicielem tych udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat od dnia poniesienia wydatku.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN