Aktualności

01

Regulacje o ograniczaniu zatorów płatniczych już obowiązują

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ograniczania zatorów płatniczych, które szczególnie dotykają duże przedsiębiorstwa.

Co ważne, wprowadzono nowe zasady dotyczące określania terminów płatności w transakcjach z udziałem dużych przedsiębiorców. Gdy do płatności zobowiązany będzie duży przedsiębiorca, a wierzycielem MŚP, termin na uregulowanie faktury nie może przekroczyć 60 dni od dnia doręczenia faktury. Duże przedsiębiorstwa mają też obowiązek złożenia oświadczenia o swoim statusie na rzecz wierzycieli. Termin złożenia oświadczenia przypada najpóźniej na dzień zawarcia transakcji handlowej. Za brak złożonego oświadczenia grozi kara grzywny.

– Co istotne – przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dotyczące określania statusu przedsiębiorstwa odnoszą się do przepisów unijnych, a w konsekwencji określając wielkość danego przedsiębiorstwa należy też uwzględnić dane przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich (tj. zatrudnienie, obroty, sumę bilansową) – podpowiada Łukasz Łebski, doradca podatkowy, menedżer w Thedy & Partners. W razie problemów w zakresie określenia statusu przedsiębiorstwa, nasi specjaliści pomogą w ustaleniu tych kwestii. Zapraszamy.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN