Aktualności

01

Razem z CIT-8 trzeba złożyć nowe sprawozdanie APA

Od początku roku obowiązują rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Jedno dotyczy rozliczeń PIT, drugie – CIT.

Podatnicy, którzy do końca marca będą rozliczać przychody za 2019 rok na druku CIT-8 i są zobowiązani do składania sprawozdania z realizacji APA powinni złożyć to sprawozdanie wyłącznie według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak przypomina też resort finansów na swoich stronach, sprawozdania o realizacji APA zgodne z nowymi rozporządzeniami nie stanowią już załącznika do zeznania CIT-8. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy realizowali uprzednie porozumienie cenowe w roku podatkowym 2019 nie składają wraz z zeznaniem CIT-8 załącznika, o którym mowa w polu 40 tego zeznania tj. „Sprawozdania z realizacji uprzedniego porozumienia cenowego” (nie zaznaczają tego załącznika w formularzu zeznania). Podatnicy składają sprawozdanie APA-C według wzoru określonego w nowym rozporządzeniu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN