Aktualności

01

Raportowanie o strategii podatkowej na specjalny mail

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną skrzynkę mailową do raportowania strategii podatkowej. Skrzynka dotyczy podmiotów, dla których właściwym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

– Przypomnijmy, że od początku 2021 r. podatnicy CIT, których przychody są wyższe niż 50 mln euro, a także grupy kapitałowe muszą publikować informacje o przyjętej i realizowanej strategii podatkowej. Pierwsze tego typu dokumenty muszą zostać ujawnione do końca grudnia 2021 r. i obejmą 2020 rok – podkreśla Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Informacja o strategii musi być opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorcy. Dodatkowo informacja o takiej publikacji musi trafić do skarbówki. Przepisy przewidują bowiem, że podatnik przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której została opublikowana strategia.

Podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie mogą skorzystać z dedykowanego adresu: strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl

W tym roku przedsiębiorcy będą przygotowywać strategie podatkowe po raz pierwszy. Z pewnością będzie to spore wyzwanie, a jednocześnie duża odpowiedzialność. Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w dopełnieniu tych obowiązków, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN