Aktualności

01

Przyjdzie urzędnik do lekarza

Pracownik administracji skarbowej przyjdzie do placówki medycznej i nabędzie usługę tylko po to, aby sprawdzić, czy transakcja zostanie zarejestrowana w kasie fiskalnej i zostanie wydany paragon. Taka sama procedura będzie mogła być zastosowana w każdym miejscu sprzedającym towary bądź usługi.

Taką opcję przewiduje nowelizacja przepisów podatkowych, w tym ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w ramach programu Polski Ład. Od 2022 r. zacznie funkcjonować instytucja nabycia sprawdzającego.

– Jak czytamy w projekcie, nabycie sprawdzające będzie obejmowało sprawdzenie prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz wydawanie nabywcy paragonu fiskalnego. W ten sposób urzędnicy chcą sprawdzić czy paragon został wystawiony zgodnie z przepisami, np. w momencie sprzedaży, otrzymania zapłaty. Co więcej, nabycie sprawdzające ma się kończyć w przypadku braku naruszenia przepisów – notatką, albo mandatem i protokołem, jeśli naruszenia wystąpią. Choć – jak czytamy w uzasadnieniu – nie wyklucza się wszczęcia po nim kontroli, czy postępowania podatkowego, jeżeli organy KAS będą miały przesłanki do takich działań, np. w sytuacji gdy po analizie przekazanego materiału dowodowego, komórki odpowiedzialne za analizę ryzyka stwierdzą, że zaistniały przesłanki do podjęcia dalszych kroków – wskazuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Nabycie sprawdzające będzie przeprowadzane na bazie stałego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez naczelnika urzędu celno-skarbowego i legitymacji służbowej.

– To oznacza, że przedsiębiorcy będą mogli być poddani kontroli w każdym momencie i nawet nie będą zdawali sobie z tego sprawy – komentuje Michał Nielepkowicz.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN