Aktualności

01

Przegląd kalkulacji CIT

Wielkimi krokami zbliża się termin złożenia zeznania rocznego CIT za rok 2023 – dla większości podatników upłynie on bowiem z końcem marca 2024 r.

Najwyższy czas więc przygotować się do wyliczenia podatku, sprawdzić poprawność zastosowanej metodologii i wyjaśnić wszelkie kwestie budzące wątpliwości.

Tak, aby nie narażać się na ryzyko odsetek karnych i ewentualnych sankcji osobistych, ale też niepotrzebnie nie nadpłacać podatku.

W tym celu oferujemy sprawdzenie kalkulacji CIT za rok podatkowy 2023.

Zakres i koszt przeglądu podlega indywidualnemu ustaleniu (może ograniczyć się do przejrzenia samej metodologii kalkulacji, lub obejmować szerszą analizę). Poniżej prezentujemy przykładowy zakres. 

Zwracamy uwagę na potrzebę sprawdzenia tzw. podatku od przerzuconych dochodów. Może on dotyczyć płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych (np. z tytułu należności licencyjnych, odsetek lub usług niematerialnych). Przepisy dotyczące tego podatku uległy zmianie od początku 2023 r., nakładając przy tym na polskiego podatnika ciężar dowodu, że nie zostały spełnione warunki uznania dokonywanych płatności za „przerzucone dochody”.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Przegląd kalkulacji CIT – przykładowy zakres

  • Weryfikacja uzgodnienia wyniku księgowego do podatkowego pod kątem zastosowanej metodologii (sprawdzenie poprawności ujęcia poszczególnych pozycji przychodowych i kosztowych, w tym pozycji dodanych lub wyłączonych z wyniku rachunkowego Spółki w ramach kalkulacji).
  • Analiza prawidłowości przyporządkowania przychodów i kosztów do odpowiednich źródeł (przychody z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów oraz działalność zwolniona).
  • Sprawdzenie metodologii podziału kosztów i przychodów (oraz korekt) na przełomie lat podatkowych (przypisanie kosztów i przychodów do odpowiedniego roku podatkowego).
  • Weryfikacja wyliczenia kosztów finansowania dłużnego.
  • Zastosowanie ulg oraz odliczeń od dochodu.
  • Sprawdzenie rozliczenia w zakresie zmian, które weszły w życie w 2023 r. (podatek od przerzuconych dochodów).
  • Weryfikacja zastosowanego podejścia w istotnych biznesowo kwestiach budzących wątpliwości podatkowe (np. rozliczanie kar umownych) – opcja.
  • Weryfikacja najbardziej znaczących nietypowych transakcji, które miały miejsce w 2023 r. – opcja.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN